Saturday, September 27, 2008

National Taiwan Symphony Orchestra

The National Taiwan Symphony Orchestra , founded in 1945, is the oldest symphony orchestra in Taiwan. It is based in , .

Principal conductor


* Chiu Chun-chiang , 2006-present

General Directors


* Tsai Chih-kue
* Wang Shin-chi
* Day Tsuei-lung
* Shin Wei-liang
* Deng Han-chin
* Chen Tscheng-Hsiung
* Su Chung
* Ko Chi-liang
* Liu Shuan-yung

Affiliates


* NTSO Wind Ensemble
* NTSO Youth Band

No comments: